Jesteś tutaj: Start Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji 2018/2019

Termin

Czynność

I sem.

II sem./ koniec roku

do 11.12.2018

do 13.05.2019

 • poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach ndst.
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie uczniów o nie klasyfikowaniu ich z danych zajęć edukacyjnych.

do 17.12.2018

do 17.05.2019

 • poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach ndst.
  ucznia  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie rodziców o nie klasyfikowaniu uczniów z danych zajęć edukacyjnych.

do 19.12.2018

do 25.05.2019

 • zwrot kopii zawiadomienia o ocenach ndst., przez wychowawców klasy do dyrektora szkoły

do
21.12.2018

do 03.06.2019

 • przekazanie do dyrektora szkoły podpisanych przez rodziców informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 14.01.2019

do 12.06.2019

 • sporządzenie przez wychowawców tabeli celem  zebrania opinii o zachowaniu uczniów

do 15.01.2019

do
13.06.2019

 • wpis ocen długopisem ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

do 17.01.2019

do 14.06.2019

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy

18.01.2019

18.06.2019

 • Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  - godz. 1500

18.01.2019

21.06.2019

 • Koniec I semestru / Rozdanie świadectw.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2019

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.