Jesteś tutaj: Start Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji 2017/2018

Termin

Czynność

I sem.

II sem./ koniec roku

do 04.12.2017

do 12.05.2018

 • poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach ndst.
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie uczniów o nie klasyfikowaniu ich z danych zajęć edukacyjnych.

do 13.12.2017

do 18.05.2018

 • poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach ndst.
  ucznia  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie rodziców o nie klasyfikowaniu uczniów z danych zajęć edukacyjnych.

do 18.12.2017

do 25.05.2018

 • zwrot kopii zawiadomienia o ocenach ndst., przez wychowawców klasy do dyrektora szkoły

do
21.12.2017

do 03.06.2018

 • przekazanie do dyrektora szkoły podpisanych przez rodziców informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 04.01.2018

do 12.06.2018

 • sporządzenie przez wychowawców tabeli celem  zebrania opinii o zachowaniu uczniów

do 06.01.2018

do
13.06.2018

 • wpis ocen długopisem ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

do 09.01.2018

do 14.06.2018

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy

13.01.2018

19.06.2018

 • Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  - godz. 1500

13.01.2018

23.06.2018

 • Koniec I semestru / Rozdanie świadectw.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2018

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.