Jesteś tutaj: Start Pedagog szkolny

Pedagog

ZADANIA PEDAGOGA

Do podstawowych zadań pedagoga należy:

• dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

• rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,

• pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy z uczniami trudnymi,

• pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

• porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych,
rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych,


• organizowanie opieki i pomocy materialnej, dożywiania, wypoczynku,

• prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci,

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia,

• analizowanie niepowodzeń szkolnych,

• prowadzenie doradztwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

• współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, GOPS,
Policją, Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole),

•    praca w zespołach podnoszących jakość pracy szkoły.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Pedagog – mgr Joanna Krzowska
Pedagog – mgr Beta Zań

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.45-12.45

11.45-14.15

11.45-14.00

10.45-13.00

11.45-12.45

10.45-11.30

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

11.50-12.35

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

12.45-13.30

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

13.30-14.15

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

konsultacje

konsultacje

11.50-12.35

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2019

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.